Op de Algemene Ledenvergadering van september 2019 is onder meer het Jaarverslag 2018-2019 besproken als ook het Financieel verslag 2018-2019 en het verslag van de Kascontrolecommissie.
Verder presenteerde Penningmeester Bas Derksen de bijgestelde begroting 2019-2020.
Bij de vergadering zijn de herbenoeming van bestuursleden en de vacature van Volleybalondersteuning aan de orde geweest.

In de rondvraag zijn zaken zoals de communicatie, de plannen rond een nieuwe sporthal, de status van Asacov, en de opvolging van Vertrouwenspersoon besproken.

in bijgaande PDF het verslag ALV sept 2019 :

Met vriendelijke groet,
Piet Eggermont, secretaris

 

verslag ALV sept 2019 :

Downloaden (PDF, 109KB)