Op 25 april 2018 was de voorjaarsvergadering , waarin de begroting en de contributies voor het nieuwe seizoen worden vastgesteld.
bijgaand het verslag.

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen verslag ALV 14 september 2017
4. Benoemen bestuursleden
5. Kascontrolecommissie
6. Wedstrijdkleding
7. Begroting 2018-2019
8. Contributie 2018-2019
9. Huishoudelijk reglement
10. Rondvraag en sluiting

 

Downloaden (DOCX, 77KB)

Met vriendelijke groet,

Piet Eggermont, secretaris VoCASA

(In de najaarsvergadering wordt verantwoording over het afgelopen seizoen afgelegd.)