VoCASA visie op topsport

VoCASAwerkgroep visie op topsport. VoCASA wil een volleybalvereniging zijn, waarin iedere volleyballer op elk niveau terecht kan. Daarvoor is een sterke vereniging nodig, waarin breedte, jeugd en top in goede balans samen het geheel maken. VoCASA wil deze drie pijlers steeds in samenhang vorm geven, om dit ook in de organisatie te verankeren. Jeugd, breedte en top kunnen en willen niet zonder elkaar. VoCASA wil een volleybolwerk zijn met een grote regionale functie, spelend in de top van Nederland en met een sterke jeugdopleiding.