AVG Privacy

VoCASA Privacyverklaring VoCASA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VoCASA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder [...]