Verslag ALV 25 april 2018

Op 25 april 2018 was de voorjaarsvergadering , waarin de begroting en de contributies voor het nieuwe seizoen worden vastgesteld. bijgaand het verslag. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen verslag ALV 14 september 2017 4. Benoemen bestuursleden 5. Kascontrolecommissie 6. Wedstrijdkleding 7. Begroting 2018-2019 8. Contributie 2018-2019 9. Huishoudelijk reglement 10. Rondvraag en sluiting   [...]

Door |2018-05-23T22:18:07+00:0016 mei 2018|Categorieën: bestuursberichten|Tags: , |

ALV VoCASA woensdag 25 april 2018 om 20:15 uur

Namens het bestuur van VoCASA nodig ik je uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 25 april 2018, om 20:15 uur in de VoCASA-hal. De agenda is als volgt: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen verslag ALV 14 september 2017 4. Benoemen bestuursleden: * Monique Verhoeven treedt af als bestuurslid Volleybalondersteuning. Kandidaten voor deze functie kunnen [...]

Door |2018-04-04T20:35:11+00:004 april 2018|Categorieën: bestuursberichten|Tags: , |

ALV 19 april 20.15u

Algemene Ledenvergadering op woendag 19 april 2017, om 20:15 uur in de VoCASA-hal.   De belangrijkste punten zijn het vaststellen van de begroting voor het nieuwe seizoen en de discussie over het nieuwe beleidsplan. In onze statuten staat dat jeugdleden geen stemrecht hebben. Toch nodigen wij jeugdleden en ouders van jeugdleden van harte uit om [...]

Door |2017-04-10T23:03:16+00:0019 april 2017|Tags: |

ALV woensdag 19 april, slotfeest 22 april

Herinnering: Woensdagavond 19 april is de Algemene Ledenvergadering, om 20.15u in de VoCASA-hal. De belangrijkste punten zijn het vaststellen van de begroting voor het nieuwe seizoen en de discussie over het nieuwe beleidsplan. In onze statuten staat dat jeugdleden geen stemrecht hebben. Toch nodigen wij jeugdleden en ouders van jeugdleden van harte uit om aan [...]

Door |2017-04-15T13:24:50+00:0012 april 2017|Categorieën: bestuursberichten|Tags: , |

Voorzitter Danny Lips legt functie neer

In de Algemene Ledenvergadering van 15 september jl. kondigde voorzitter Danny Lips al aan dat hij van plan was in de loop van dit seizoen zijn functie neer te leggen. Door drukke werkzaamheden kwam hij steeds vaker tijd te kort om zijn VoCASA-taken goed uit te kunnen voeren. In goed overleg met het bestuur heeft [...]

Door |2016-12-22T11:56:34+00:0024 oktober 2016|Categorieën: bestuursberichten|Tags: |

Algemene ledenvergadering dinsdag 17 september om 20 uur

Het is welhaast ondoenlijk om een datum voor de ALV te prikken waarop ook alle leden aanwezig (kunnen) zijn. En omdat we de ledenvergadering altijd in september houden en we geen grote opkomst verwachten op niet-trainingsdagen, hebben we gekozen om de ALV op dinsdag 17 september te houden. We weten dat er dan teams trainen [...]

Door |2013-08-13T13:15:56+00:0013 augustus 2013|Categorieën: bestuursberichten, fusie|Tags: |