SVAACSTAOSAoAVACKNBRVS

“Weet u wat deze 22 letters betekenen? In een andere volgorde zouden velen van u geen moeite hebben met de betekenis. Maar als ze dan in de goede volgorde staan is het nog de vraag of iedereen weet wat alles inhoud. Dat dacht het bestuur ook en vroeg mij of ik ze voor u in de juiste volgorde wilde zetten en daarbij de belangrijkste informatie wil geven.” Dat schrijft oud-voorzitter Piet Heijnen (nu directeur van Asacov) in de zomer van 2005 in het clubblad. Piet legt uit wat alle afkortingen betekenen en vertelt over het ontstaan van VoCASA.

Eind jaren tachtig waren er elf volleybalverenigingen in Nijmegen. Volleybal leefde in de stad. Er werd zelfs in die tijd gespeeld om de ´Trofee van Nijmegen`. Een toernooi voor de beste dames en/of heren team in iedere klasse. Het werd twaalf jaar lang georganiseerd door Amigos.
Hiermee is de naam van de laagst spelende fusievereniging genoemd. Een fusie die de Nijmeegse volleybalkaart danig veranderde. Krik Massa en Elly van Kuijck van Smash’68 kwamen in januari 1988 met het idee om de krachten te bundelen en te bezien of een fusie tussen verenigingen mogelijk was, iedere vereniging kon aanschuiven. Alleen Amigos, Avanti en Smash ’68 hadden belangstelling.
Binnen zes maanden waren de besturen, onder leiding van een onpartijdige voorzitter er uit en ook de ledenvergaderingen gaven hun fiat aan het oprichten van een fusie club. Een gezamenlijke vergadering koos de naam VoCASA.

Amigos was een goed georganiseerde vereniging met veel kader en een zeer goede jeugdafdeling meisjes. Smash ’68 had geen jeugd afdeling maar door de jaren heen een constant goede damesafdeling. Ondanks de concurrentie uit de verre regio presteerde zij op eerste of tweede divisie niveau, een voor de stad Nijmegen geweldige prestatie. De grootste en oudste van de drie fusieverenigingen was Avanti met een goede jongens jeugdafdeling en een hoogspelende herenafdeling met volleybalprofessor Wimpie Gielen aan het roer.

VoCASA werd in Nijmegen het ‘Volleybal Casa’. De doelstelling van de nieuwe vereniging werd: volleybal voor iedereen op ieder niveau. Een tienkoppig bestuur ging aan de slag.
Het seizoen ’88-89 nam de fusieclub onder de nieuwe naam deel aan de competitie. De teams waren nog in de oude samenstelling en ook de oude clubkleuren waren nog niet veranderd. Er kwamen gediplomeerde trainers voor alle teams en de recreantengroepen kregen een vaste leider en zelfs een bestuurslid. Er was een grote groep scheidsrechters (soms te veel zelfs) en steeds meer leden gaven zich op voor de trainercursus en voor andere vrijwilligerstaken.

Vo = Volleybal C = Combinatie A = Amigos S = Smash A = Avanti werd officieel opgericht op 18 Mei 1989. Bij het eenjarig bestaan werd het bestuur door de toenmalige burgemeester Ien Dales gewezen op de mogelijkheid om een binnenaccommodatie in eigen beheer te nemen. Een half jaar later begonnen de besprekingen met wethouder Buitenhuis over de sporthal ´Neerbosch`. Er waren zeer veel hobbels en tegenwerkingen te overwinnen, maar het lukte en in augustus 1991 heeft een leger van VoCASA-vrijwilligers de hal speelklaar gemaakt.

Het bestuur besloot voor goed beheer van de hal een Besloten Vennootschap op te richten en de kantine te verpachten. Op drie maart 1992 is dan ook ASACOV BV opgericht. De BV, VoCASA van achter naar voren geschreven, moest vooral de risico’s voor de vereniging wegnemen. Immers voor het beheer van de hal moesten grote financiële verplichtingen worden aangegaan. Omdat VoCASA het benodigde aandelenkapitaal (40.000 gulden) op tafel legde werd zij de enige aandeelhouder van de BV.
De BV heeft een eigen verantwoording en voert een beleid dat niet nadelig mag zijn voor VoCASA, maar wel commercieel verantwoord moet zijn. De leden van VoCASA moeten de eigen hal optimaal kunnen gebruiken. In de onderhandelingen met de gemeente eiste VoCASA dat andere gebruikers slechts met toestemming van de beheerder in de hal konden blijven. De gemeente heeft veel gebruikers verplaatst om aan deze voorwaarde tegemoet te komen. Op uitdrukkelijk verzoek is er ruimte gebleven voor badmintonvereniging DETO op de vrijdagavond en het basisonderwijs overdag. Voor dat laatste werd een langlopende regeling getroffen.
De toenmalige directie van de BV werd gevormd door leden uit het bestuur van de vereniging. Deze bestuursleden kenden de wensen van de vereniging natuurlijk het beste en men kwam er al gauw achter dat niet alle groepen in de eigen hal konden trainen. In het begin leek dat voor velen geen probleem want de locatie was niet zo populair bij de leden. Maar toen de verbouwing klaar was en de sfeer steeds meer een volleybalsfeer werd draaide men bij en de jaren daarna werd de verdeling steeds moeilijker.
De directie kreeg het geheel steeds meer in haar grip. Er werden vele, niet door VoCASA gewenste uren verhuurd aan derden, zoals de NeVoBo, KNVB, GAK, St Radboud, PCN enzovoorts.

Om een goede bedrijfsvoering binnen de BV te garanderen wilden de aandeelhouders ook invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de BV. Maar belangrijker nog de financiële zaken moesten controleerbaar zijn. Zowel het bestuur van VoCASA als de directie van de BV vonden het geen goede zaak dat zo’n zeshonderd leden zich gingen bemoeien met de bedrijfsvoering van een kleine BV die opgericht was voor het beheer van een niet in eigendom zijnde sporthal.
Op advies van het NOC/NSF en de notaris werden de aandelen gecertificeerd en gelijktijdig met het op richten van de BV in beheer te gegeven van een stichting die daarvoor door VoCASA werd opgericht.
De Stichting Administratie Kantoor Asacov (SAKA) bestaat uit vijf leden. Drie leden van VoCASA, waaronder de penningmeester van de vereniging en twee leden die geen relatie met de BV of de verenigingen hebben. Eén van de twee heeft een financiële achtergrond.
De stichting vergadert drie tot vier maal per jaar en nodigt bij die vergadering de algemeen directeur van de BV uit. De stichting kan hem of haar vragen naar het gevoerde beleid en adviezen uitbrengen. Een van die adviezen kan zijn de bestemming van een eventueel voordelig saldo. De stichting heeft geen eigen kapitaal en de medewerkers zijn vrijwilligers.
SAKA ziet toe dat door het beleid van de BV de waarde van de aandelen niet devalueren en neemt de belangen van de certificaathouders waar. Het is belangrijk dat leden van VoCASA op de hoogte blijven van de situatie binnen de BV; zij zijn de aandeelhouders van de BV. Zij moeten op de hoogte gehouden worden door het bestuurslid van het verenigingsbestuur dat zitting heeft in het SAKA bestuur.

Tot slot de laatste letters van de bovengenoemde tweeëntwintig. Die zijn van een stichting die inmiddels is opgeheven. In het seizoen ’97-’98 promoveerden de heren van VoCASA naar de eredivisie en moest een stichting de financiële gevolgen van deze promotie gaan beheren. Met deze promotie werd de verenigingsdoelstelling gehaald. Het bestuur had meer plannen voor deze stichting daarom werd het Stichting Top volleybal Regio Nijmegen, STRN. Het bestuur werd gevormd door de voorzitter en penningmeester van de vereniging en drie leden uit het bedrijfsleven die geen lid van de vereniging waren. Helaas speelde VoCASA slechts twee seizoenen op het hoogste nationale niveau, in die tijd gesteund door businessclub Side Out. Hopelijk hebt u wat aan deze uitleg van de letterbrij,
Vriendelijke groet,
Piet Heijnen (oud-voorzitter)