Minicentrum VoCASA en Pegasus volleybal Nijmegen
Het samenwerkingsverband binnen de minilijnen (niveau 3 t/m 6) van de volleybalverenigingen Pegasus en VoCASA is reeds enkele weken van kracht. In totaal weten zo’n 35 mini’s op de donderdag tussen 17.00-20.00u de weg te vinden naar de sportzaal van het Dominicuscollege om daar de tweede training in de week te realiseren.

Enthousiast nieuwe technieken leren
De eerste training was nog vrij spannend tussen al die ‘vreemde’ trainingsmaatjes, maar momenteel is het fantastisch om te zien hoe sport verbroedert en de ontwikkeling binnen het volleybal centraal staat. Vol enthousiasme worden de verschillende methodieken binnen de volleybaltechnieken dan ook doorlopen. Er zijn zelfs enkele fanatiekelingen die een derde training volgen door aan te sluiten bij de reguliere training van de andere vereniging. Een prachtige stap binnen de ontwikkeling van het minivolleybal in Nijmegen e.o.

Meer activiteiten volgen
Gedurende het seizoen zullen we eveneens activiteiten genereren om de samenwerking nog meer tegemoet te treden. Hierbij kunnen we denken aan ludieke activiteiten rondom sinterklaas, kerst, carnaval etc, maar wellicht ook aan sportieve activiteiten middels de verzorging van clinics/gastlessen door externe sportliefhebbers.

Minicentrum 3-4_580pix

Mochten er nog vragen/opmerkingen zijn over het ‘Minicentrum Nijmegen’ e/o heeft uw zoon/dochter belangstelling om deel te nemen, kunt u mij bellen of mailen.

Sportieve groet, eveneens namens de minicoördinatoren van beide verenigingen,

Ron Janshen

Combinatiefunctionaris Sportservice Nijmegen
Bs.Kampus, Tafeltennis Nijmegen, Volleybalverenigingen VoCASA en Pegasus
afdeling VSA | Gemeente Nijmegen
Nieuwe Dukenburgseweg 21 | Postbus 9105 | 6500 HG Nijmegen
M 06-11473611 | E r.janshen@nijmegen.nl | I www.nijmegen.nl/sportservice