Na een succesvol verlopen pilot in het vorige seizoen is er besloten het samenwerkingsverband binnen de minilijnen van de volleybalverenigingen Pegasus en VoCASA een vervolg te geven bij aanvang van dit nieuwe seizoen. Fantastisch nieuws, waarmee beide volleybalverenigingen blijven investeren in de minilijnen en daarmee in de toekomst van het volleybal in regio Nijmegen.

“Minicentrum Nijmegen!!”

Minicentrum NijmegenInhoud Minicentrum Nijmegen
Alle mini’s uit de niveaugroepen 3 t/m 6 volgen momenteel een ‘reguliere’ training binnen de vereniging waarvan zij lid zijn. De mini’s die zich reeds hebben aangemeld voor het ‘Minicentrum Nijmegen’ volgen eveneens een tweede gezamenlijke training in de week.  Voor de geïnteresseerden bestaat er zelfs de mogelijkheid om een derde training in de week te volgen door aan te sluiten bij de reguliere training van de andere vereniging. Met de doorstart van dit minicentrum komen beide verenigingen zowel de breedtelijn als de prestatielijn tegemoet.

Doel
Volleybal is, zowel technisch als tactisch gezien, één van de moeilijkste sporten die er bestaat. Het vraagt erg veel van de coördinatie en de spelintelligentie van het kind. Op mininiveau (1 t/m 6) spreken we vaak van de gouden leeftijd: kinderen hebben een grote bewegingsdrang en ze leren makkelijker nieuwe bewegingen aan. Door ze op zo’n jong mogelijke leeftijd kennis te laten maken met ‘nieuwe’ bewegingen en ze zoveel mogelijk technisch “gereedschap” mee te geven, zullen ze op C-niveau een veel hogere bagage aan basisvaardigheden bezitten en dit komt het plezier uiteraard ook ten goede!

Door samen te werken versterken we het trainerskader, kunnen we kennis delen en construeren, kunnen we nog meer aandacht schenken aan het individu, vergroten we de aanwas en kunnen we meer homogene groepen creëren. Dit alles zal leiden tot meer succesbeleving en daardoor (nog) meer spel- en sportplezier!

Met de doorstart van dit samenwerkingsverband weten we een kwaliteitsimpuls te geven aan het (mini)volleybal in Nijmegen.

Mochten er nog vragen/opmerkingen zijn over het ‘Minicentrum Nijmegen’ e/o heeft uw zoon/dochter belangstelling om deel te nemen, dan kan er altijd contact worden opgenomen met ondergetekende.

Sportieve groet, eveneens namens de minicoördinatoren van beide verenigingen,

Ron Janshen

Combinatiefunctionaris Sportservice Nijmegen
Bs.Kampus, Tafeltennis Nijmegen, Volleybalverenigingen VoCASA en Pegasus
afdeling VSA | Gemeente Nijmegen
Nieuwe Dukenburgseweg 21 | Postbus 9105 | 6500 HG Nijmegen
M: 06-11473611 / E:  r.janshen@nijmegen.nl |  I  www.nijmegen.nl/sportservice