Contributies 2018-2019 .


Bas Derksen, penningmeester

 

ALV april 2018:
Contributie 2018-2019
De contributie  stijgt in het voorstel van het bestuur met 2% inflatiecorrectie.
Nieuw is dat de kledingbijdrage voor de competitiespelende senioren en ABC-jeugd nu onderdeel uitmaakt van de contributie en ook in de contributie-incasso mee zal lopen.

 

 

Lid worden ?
Het inschrijfformulier vind je hier