Wij nodigen je uit voor de informatieavond op dinsdagavond 23 april om 20 uur in Café Casa. We willen je op de hoogte brengen van de stand van zaken in het onderzoekstraject naar een eventuele fusie tussen Pegasus en VoCASA.

De start in mei 2012
In mei 2012 hebben we van beide verenigingen toestemming gekregen om in het seizoen 2012-2013 te onderzoeken of een fusie tussen Pegasus en VoCASA wenselijk is. In werkgroepen met leden van beide verenigingen zouden deelonderwerpen onderzocht worden: jeugd, breedte, top, financiën, organisatie en accommodatie.

Tussenstand december 2012: te weinig voortgang werkgroepen
In december hebben beide besturen en de fusiecommissie de tussenstand opgemaakt. De gekozen werkwijze van onderzoek door werkgroepen blijkt te veel te vergen van onze leden en te veel extra werk voor de bestuursleden op te leveren.

Toekomst volleybal in Nijmegen: voorstel van de fusiecommissie
Samen met beide besturen is besloten dat de fusiecommissie zelf een voorstel gaat schrijven over hoe de fusievereniging eruit zou moeten zien en hoe we tot dat punt aan de horizon moeten komen.

Jeugd: versterking succesvolle samenwerking
Voor delen van onze clubs is gebleken dat de samenwerking tot nu goede resultaten oplevert. Bijvoorbeeld het toewijzen van combinatiefunctionaris Ron Janshen voor onze beide jeugdopleidingen, de samenwerking tussen de trainers in de jeugdopleiding en de deelname van gecombineerde Pegasus/VoCASA-teams aan de Nederlandse Open Jeugd Kampioenschappen. De besturen gaan deze samenwerking in de jeugdopleiding in het komende seizoen verder versterken. Er wordt momenteel een plan daarvoor geschreven.

Accommodatie: blijven zoeken naar oplossingen
Recentelijk hebben beide besturen met de gemeente gesproken over de accommodaties. Wethouder Bert Frings weet dat het fusieproces lastig is in verband met onduidelijkheid over accommodaties. Wij blijven samen met de gemeente spreken over de oplossing van het vraagstuk van de accommodatie. Meer is op dit moment niet mogelijk.

Fusie: beste garantie toekomst volleybal
Als besturen ondersteunen we het idee van de fusie onverminderd, omdat die in onze ogen de beste garantie biedt voor toekomst van het volleybal in Nijmegen. Daarom willen we ons onderzoek wel goed afronden en daarvoor is meer tijd nodig.

Wat gaan we doen?
1. Wij nodigen je uit voor een informatieavond op dinsdag 23 april om 20 uur. Daar informeren we jullie verder over de stand van zaken en kun jij je vragen stellen;
2. Vervolgens willen we jullie in een enquête uitgebreid om je mening vragen.

We hopen dat ieder op 23 april haar of zijn vraag komt stellen. Als je tevoren opmerkingen hebt, stuur die dan naar de fusiecommissie,

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur