Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

Op woensdag 25 september 2019 om 20:15 uur houden we weer een ledenvergadering.

De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Verslag van de ALV van 17 april 2019
3. Jaarverslag 2018-2019
4. Financieel verslag 2018-2019
5. Verslag Kascontrolecommissie
6. Goedkeuring Financieel verslag en decharge bestuur
7. Bijgestelde begroting 2019-2020
8. Benoeming bestuursleden:
* Penningmeester Bas Derksen treedt af volgens het Rooster van Aftreden. Hij stelt zich herkiesbaar en het bestuur stelt voor Bas opnieuw te benoemen voor 4 jaar.
* De functie van bestuurslid Volleybalondersteuning is vacant. Kandidaten voor deze functie kunnen zich melden bij de voorzitter.
9. Rondvraag

In onze statuten staat dat jeugdleden geen stemrecht hebben. Toch nodigen wij jeugdleden en hun ouders van harte uit om aan deze ALV deel te nemen.

Het verslag van de april-ALV met een terugblik op het sportieve seizoen 2018-2019 en waarin de begroting 2019-2020 aan de leden is voorgelegd, kun je hieronder vinden.

Met vriendelijke groet,

Piet Eggermont, secretaris VoCASAl

 

20190417-Verslag-Algemene-Ledenvergadering-17-april-2019.pdf